treason

Every senator believes himself to be a potential Caesar, therefore every senator is guilty of treason.

Her senatör kendisinin potansiyel bir Sezar olduğuna inanır, bu yüzden de her senatör vatana ihanetten suçludur.

But that would mean treason for an officer like the Colonel.

Ama, Albay gibi bir subay için bunun anlamı vatana ihanettir.

This isn't just about the treason, all right?

Bu sadece ihanetle ilgili değil, değil mi?

Money laundering, aiding and abetting, a possible treason charge.

Para aklama, yardım ve yataklık muhtemel bir vatan hainliği.

High Command executed him for treason because I betrayed him.

Merkez komuta onu ihanetten idam etti çünkü ben ona ihanet ettim.

There is only one punishment for treason.

Vatan hainliği için tek bir ceza var.

There is a treason connected to the prince's coronation. Isn't there?

Prensin taç giyme töreniyle bağlantılı bir ihanet var değil mi?

I think the music must be an old soldier's itch for a little treason.

Bence müzik eski bir askerin küçük bir ihanet için arzusu olabilir.

But this is treason.

Ama bu vatana ihanet.

And he goes to prison for murder and treason!

Ve vatana ihanet ve cinayet işlemekten hapse girecek!