English-Turkish translations for trembling:

titreme · other translations

trembling titreme

Thousands of men and women suddenly started trembling and weeping.

Binlerce kadın ve erkek bir anda titreme ve ağlamaya başladı.

It's a trembling contest.

Bu bir titreme yarışması.

Fear and trembling come upon me and anguish overwhelms me.

Korku ve titreme saldırıyor üstüme ve ızdırap alt ediyor beni.

Click to see more example sentences