English-Turkish translations for truce:

ateşkes · ara · other translations

truce ateşkes

We looked into our hearts and found a new opportunity for peaceful dialogue and truce.

Kalplerimize baktık ve yeni bir fırsat gördük barışçıl diyaloglar ve ateşkes için.

Somehow they maintained a truce with the Scarrans and the Peacekeepers for five hundred generations.

Bir şekilde beş yüz kuşaktır Skarralılar ve Barış Muhafızları ile ateşkes halindeler.

A truce would be good.

Bir ateşkes iyi olurdu.

Click to see more example sentences
truce ara

I'm here for you,to offer a truce between cylon and human.

Senin için geldim, Saylon ve İnsan arası bir ateşkes teklifi için.

I have a truce with Laufey, King of the Jotuns.

Jotun kralı Laufey ile aramızda ateşkes antlaşması var.