English-Turkish translations for tumor:

tümör · ur · kitle · other translations

tumor tümör

This is a tumor What do you mean a tumor?

Bu bir tümör Ne demek istiyorsun bir tümör?

Even after death, the tumor continues to grow.

Ölümden sonra bile, tümör büyümeye devam ediyor.

Just what I need, a syphilis outbreak and a tumor.

Tam da ihtiyacım olan şeyler. Bir frengi salgını ve bir tümör.

Click to see more example sentences
tumor ur

You have a large brain tumor, Musa.

Beyninde çok büyük bir ur var Musa.

tumor kitle

That mass wasn't a tumor.

O kitle tümör değildi.