English-Turkish translations for turner:

döndüren · tornacı · other translations

turner döndüren

Sweetie, my life is a lana turner movie.

Tatlım, benim hayatım Lana Turner filmine dönmüş.

Now back to Cape Kennedy and correspondent Fred Turner.

Şimdi Cape Kennedy'ye ve muhabir Fred Turner'a dönelim.

Get back into bed now, Joseph Mallord William Turner!

Yatağına geri dön, Joseph Mallard William Turner!

Click to see more example sentences
turner tornacı

Maybe the contract of turnstile turner.

Belki de bu bir tornacının kontratıdır.