English-Turkish translations for turtle:

kaplumbağa · tosbağa · deniz kaplumbağası · su kaplumbağası · other translations

turtle kaplumbağa

And sometimes it's good to be a short turtle.

Ve bazen de kısa kaplumbağa olmak iyi bir şey.

Well she is a mad old turtle.

Şey o çılgın yaşlı bir kaplumbağa.

I believe this is some sort of sea turtle feces, a rusty paper clip, and the broken spine of a lionfish.

Bu da sanırım bir tür deniz kaplumbağa dışkısı, paslı kâğıt raptiyesi ve aslan balığının kırılmış bir omurgası.

Click to see more example sentences
turtle tosbağa

Anyway, she has the big turtle race tonight.

Neyse, bu gece büyük tosbağa yarışı vardı.

Your turtle is moving too fast.

Senin tosbağa çok hızlı gidiyor.

May the best turtle win!

En iyi tosbağa kazansın.

Click to see more example sentences
turtle deniz kaplumbağası

Don't just sit there like a turtle.

Bir deniz kaplumbağası gibi otur orada.

I believe this is some sort of sea turtle feces, a rusty paper clip, and the broken spine of a lionfish.

Bu da sanırım bir tür deniz kaplumbağa dışkısı, paslı kâğıt raptiyesi ve aslan balığının kırılmış bir omurgası.

A sea turtle became an island, eh? Yes.

Bir deniz kaplumbağası adaya dönüştü, öyle mi?

Click to see more example sentences
turtle su kaplumbağası

Are they water turtles?

Onlar su kaplumbağası mı?

Megalo Matamata, giant sea turtle.

Megalo Matamata, dev su kaplumbağası.

You realise that was a saltwater turtle, right?

Tuzlu su kaplumbağası olduğunu biliyordunuz değil mi?