English-Turkish translations for typical:

tipik · normal · other translations

typical tipik

Only one plane I want to make And for only one person Not a typical plane fanatic.

Tipik bir uçak meraklısı değil."Yapmak istediğim tek bir uçak ve yalnızca tek bir kişi için

Shaft is some type of specialized polymer, which is stronger than a typical carbon fiber.

Gövdesi bir tür özel polimer ki bu da tipik karbon elyafından daha güçlüdür.

It looks like a typical case of domestic violence.

Bu tipik bir aile içi şiddet durumu gibi görünüyor.

Click to see more example sentences
typical normal

Just a typical, ordinary day, but I wanted to keep pictures of ordinary days.

Sadece normal, sıradan bir gün ama sıradan günleri resmetmeye devam etmek istedim.

That's not a typical request.

Bu normal bir istek değil.

Oh that is so bloody typical.

Oh Bu çok normal boktan.

Click to see more example sentences