underlined

He wrote, "Charles and Riley good friends,"but he underlined the words" good"and" friends.

Charles ve Riley iyi dostlardır"yazmış ama" iyi"ve" dostlardır"ın altını çizmiş.

Oh, look, it says toilet roll and it's underlined twice.

Bak, tuvalet kağıdı diyor burda ve altı iki defa çizilmiş.

Did you underline that book?

O kitabı sen mi çizdin?

Here's the application, signed by your husband: "urgent" underlined.

Başvuru burada. Kocanız tarafından "acil" diye altı imzalanmış.

Yeah, but that's underlined.

Evet ama bunun altı çizili.

Because she wanted to underline that

Çünkü bunun altını cizmek istiyordu.

Later we'll underline all the contradictions.

Sonra tüm çelişkilerin altını çizeriz.

Underline and capitalize the "us.

Biz'i büyük harf yaz ve altını çiz.

Please take out your pencils And start underlining important words

Lütfen kalemlerinizi alın, ve önemli kelimelerin altını çizin.

Cute's underlined three times!

Tatlının altını üç kere çizmiş!