English-Turkish translations for underwear:

çamaşır · iç çamaşırı, iç çamaşırı. · külot · other translations

underwear çamaşır

Do you know what she's doing with your underwear?

O senin çamaşırı ile ne yaptığını biliyor musun?

Is this my underwear?

Bu çamaşırı benim mi?

Hey, well, guess what, I'm not wearing underwear.

Hey, tahmin et ne oldu. İç çamaşırı giymiyorum.

Click to see more example sentences
underwear iç çamaşırı, iç çamaşırı.

Do you know what she's doing with your underwear?

O senin çamaşırı ile ne yaptığını biliyor musun?

Is this my underwear?

Bu çamaşırı benim mi?

And sometimes you don't wear underwear.

Ve bazen çamaşırı giymiyorsun.

Click to see more example sentences
underwear külot

These underwear were worn two weeks ago Saturday, and the owner's name begins with a consonant.

Bu külot iki hafta önce cumartesi günü giyildi ve sahibinin ismi bir sessiz harfle başlıyor.

But I'm leaving this underwear here.

Ama bu külotu burada bırakıyorum.

Underwear. Amy Manning.

Külot, Amy Manning.