uremic

Could be hemolytic uremic syndrome.

Hemolitik üremik sendrom olabilir.

Hemolytic uremic syndrome, sepsis

Hemolitik üremik sendrom, sepsis

Hemolytic uremic syndrome.

Hemolitik üremik sendrom.

So he skips a couple dialysis sessions, goes uremic.

Yani bir çift diyaliz atlar oturumları , üremik gider.

Coagulopathy plus kidney equals what? hemolytic uremic syndrome.

Koagülopati ve böbrekler, neye karşılık geliyor? Hemolitik üremik sendrom.