English-Turkish translations for used:

kullanılmış · eski · alışık · alışmak · alışkın · other translations

used kullanılmış

It can be that hard to find one normal guy in this town just to use one night.

Sadece bir gece kullanmak için bu şehirde normal bir adam bulmak bu kadar zor olmamalı.

Something that can be used for anything.

Herhangi bir şey için kullanabileceğimiz bir şey.

Yeah, now, use your hands.

Evet, şimdi de ellerini kullan.

Click to see more example sentences
used eski

We'll go back one day and everything will be like it used to.

Bir gün geri döneceğiz ve her şey eskisi gibi olacak.

You remember what Mom used to say?

Hatırlıyor musun annem eskiden ne derdi?

No, we're using the old dinner service tonight.

Hayır, bu akşam eski yemek servisini kullanacağız.

Click to see more example sentences
used alışık

OK, remember, these people aren't used to seeing anything like you, or you or you.

Tamam, unutmayın. Bu insanlar alışık değil görmeye sen, ya da sen, ya da sen gibi şeyleri.

Not exactly the kind of picture you're used to, mr. Gray.

Tam olarak alışık olduğunuz türden bir resim değil, Bay Gray.

Not like what you're used to, but the water's hot and the mice are friendly.

Alışık olduğun gibi değil ama su sıcak ve fareler de arkadaş canlısı.

Click to see more example sentences
used alışmak

No, no, just Just takes a little getting used to.

Hayır, hayır sadece sadece alışmak biraz zaman alıyor.

And he says, "No, but I'm used to him.

O da der ki "Hayır, ama ona alıştım.

Takes some getting used to, huh?

Alışmak biraz zaman alıyor değil mi?

Click to see more example sentences
used alışkın

He's not used to it, he's a circus bear.

Bu hayata alışkın değil; o bir sirk ayısı.

It's a good thing Mord'Sith are used to torture because that's exactly what eating this stew will be.

Mord'Sith'lerin işkenceye alışkın olmaları iyi bir şey aslında çünkü bu güveci yemek tam bir işkence olacak.