English-Turkish translations for useful:

kullanışlı · işe yarar · yararlı · faydalı · değerli · other translations

useful kullanışlı

It can be that hard to find one normal guy in this town just to use one night.

Sadece bir gece kullanmak için bu şehirde normal bir adam bulmak bu kadar zor olmamalı.

Something that can be used for anything.

Herhangi bir şey için kullanabileceğimiz bir şey.

Yeah, now, use your hands.

Evet, şimdi de ellerini kullan.

Click to see more example sentences
useful işe yarar

I've never actually used it myself, but I think it works.

Aslında bunu kendim için hiç kullanmadım, ama bence işe yarar.

I could use a little more warning next time.

Bir dahaki sefere biraz daha uyarı işime yarar.

Do you have anything useful here?

Burada işe yarar bir şeyin var mı?

Click to see more example sentences
useful yararlı

I've never been useful or precious to anyone, or happy, or even really unhappy.

Asla biri için değerli, ya da yararlı olmadım, ya da mutlu; hatta gerçekten çok mutsuz.

You don't have any more useful information, do you, Nina?

Daha fazla yararlı bilgin yok, değil mi, Nina?

It's not for use even for William Blake.

Bir işe yaramaz ki, hatta William Blake için bile.

Click to see more example sentences
useful faydalı

Was thinking maybe my daughter could be of use for the company

Düşündüm de belki benim kızım da şirket için faydalı olabilir.

But what's the use of all that?

Ama bütün bunların ne faydası var?

What's the use?

Ne faydası var?

Click to see more example sentences
useful değerli

I've never been useful or precious to anyone, or happy, or even really unhappy.

Asla biri için değerli, ya da yararlı olmadım, ya da mutlu; hatta gerçekten çok mutsuz.

Well, one of you used me, and it wasn't him.

Biri beni kullandı evet, ama bu o değildi.

But that isn't the word you used, is it?

Ama kullandığın kelime bu değildi, değil mi?

Click to see more example sentences