English-Turkish translations for valid:

geçerli · geçersiz · mantıklı · doğru · yerinde · geçerlilik · yasal · other translations

valid geçerli

That sounds like a valid medical theory, doesn't it?

Bu geçerli bir tıbbi teori gibi duruyor, değil mi?

Yeah, but that's not even a valid comparison.

Evet, ama bu geçerli bir karşılaştırma bile değil.

You don't have a valid driver's license?

Geçerli bir sürücü belgen yok mu?

Click to see more example sentences
valid geçersiz

Neural bridge exercise in valid.

Nöral köprü tatbikatı geçersiz.

He's an In-Valid, sir.

O bir Geçersiz efendim.

He's an unregistered In-Valid.

O kayıtsız bir Geçersiz.

Click to see more example sentences
valid mantıklı

That's a valid question!

Mantıklı bir soru bu.

That's a valid observation.

Bu mantıklı bir gözlem.

You make a very valid point.

Çok mantıklı bir noktaya değindin.

Click to see more example sentences
valid doğru

A valid point.

Doğru bir nokta.

The complete annotated book of rules for parking validation"?

Doğru park için açıklamalı kurallar kitabı" mı?

Nevertheless, my point is valid.

Yine de dediklerim doğru.

valid yerinde

Well, dinner offer is still valid.

Evet, yemek teklifim hala geçerli. Tamam.

And it's a valid answer, boy.

Ve yerinde bir cevap, evlat.

valid geçerlilik

Your testimony will not have any legal validity.

Verdiğin ifadenin herhangi bir yasal geçerliliği yok.

This chit has no validity.

Bunun hiçbir geçerliliği yok.

valid yasal

Your testimony will not have any legal validity.

Verdiğin ifadenin herhangi bir yasal geçerliliği yok.