English-Turkish translations for vault:

kasa · mahzen · kasa dairesi · mezar · depo · kubbe · atlama · atlamak · kemer · sırıkla yüksek atlama · other translations

vault kasa

There's another one for water for basic life support. What, for a private vault?

Bir de su kolonu var. Temel yaşam desteği için. Özel kasa için mi?

What kind of vault is that?

Bu ne tür bir kasa böyle?

Although "Vault" is a joke.

Gerçi "Kasa" bir şaka.

Click to see more example sentences
vault mahzen

And there's a vault there?

Orada bir mahzen var, ha?

I'm afraid there's been a breach in vault security.

Korkarım ki, mahzen güvenliğinde bir ihlal var.

This vault was constructed about a half million years ago.

Bu mahzen yarım milyon yıl kadar önce yapılmış.

Click to see more example sentences
vault kasa dairesi

Yeah. It's a, it's a big job, a vault.

Bu, bu büyük bir iş, bir kasa dairesi.

There's a heavy steel gate, then the door to the vault.

Sağlam çelik bir kapı var ve sonra kasa dairesi.

It it had a vault, like a bank, but abandoned.

Kasa dairesi gibiydi, bir banka gibi ama terk edilmişti.

Click to see more example sentences
vault mezar

This isn't a vault; it's a tomb.

Bu bir kasa değil, bir mezar.

Not the only vault.

Sadece bir mezar değil.

How about headstones and burial vaults?

Mezar taşları ya da gömme kasalarda peki?

Click to see more example sentences
vault depo

This vault is basically a storage closet.

Bu kasa aslında bir depo sayılır.

In Ducky's cold storage vault.

Ducky'nin soğuk hava deposunda.

Behold! The Svalbard global seed vault!

Karşınızda Svalbard Küresel Tohum Deposu!

Click to see more example sentences
vault kubbe

So one way or another, I will open that comm-vault door.

Yani öyle ya da böyle, bu iletişim kubbesinin kapısını açacağım.

BZ, open the comm-vault security door.

BZ, iletişim kubbesinin güvenlik kapısını aç.

The vaulted ceiling created an eerie acoustic.

Kubbeli tavanı ürkütücü bir akustik oluşturmuştu.

vault atlama

High jump, long jump, javelin throw, shot put, pole vault.. .

Yüksek atlama, uzun atlama, cirit atma,.. gülle atma, sırıkla atlama

vault atlamak

And, Elfi, she is vaulting a handspring double front somersault.

Ve, Elfi, atlıyor ve harika bir şekilde el tutuşunu yapıyor.

vault kemer

We have vaulted ceilings.

Kemerli bir tavanımız var.

vault sırıkla yüksek atlama

High jump, long jump, javelin throw, shot put, pole vault.. .

Yüksek atlama, uzun atlama, cirit atma,.. gülle atma, sırıkla atlama