English-Turkish translations for vessel:

gemi, gemiler · damar · tekne · kap · tekneler · vasıta · alet · other translations

vessel gemi, gemiler

Starfleet command, this is Admiral James T. Kirk, on route to earth aboard a Klingon vessel.

Yıldız filosu komutanlığı, Ben Amiral James T. Kirk, Bir Klingon gemisi ile dünyaya yaklaşıyoruz.

We have a Klingon vessel approaching.

Yaklaşan bir Klingon gemisi var.

Klingon vessel approaching.

Klingon gemisi yaklaşıyor.

Click to see more example sentences
vessel damar

You ever seen a vessel this size?

Hiç böyle bir damar gördünüz mü?

No virus, no cartilage vessel in his chest, nothing.

Virüs yok, göğsünde kıkırdak damar yok, hiçbir şey yok.

One last vessel here.

Son bir damar kaldı.

Click to see more example sentences
vessel tekne

But even an empty vessel can become too full.

Ama boş bir tekne bile fazla dolu hale gelebilir.

It's just a vessel.

o sadece bir tekne.

But she's merely a vessel for that love.

Ama o, sadece aşkı taşıyan bir tekne.

Click to see more example sentences
vessel kap

Her soul is an empty vessel.

Onun ruhu boş bir kap gibidir.

He's using Kahlan's body as a vessel.

Kahlan'ın vücudunu bir kap olarak kullanıyor.

This vessel bears a corrigia "born of hellfire.

Bu kap cehennem ateşinden doğmuş bir "corrigia" içerir.

Click to see more example sentences
vessel tekneler

Vessels, cargo and staff.

Tekneler, yük ve personel.

vessel vasıta

The perfect vessel, um, human?

Bu kusursuz vasıta, insan mı?

vessel alet

I'm not a damn vessel.

Ben lanet bir alet değilim.