English-Turkish translations for victim:

kurban · mağdur · maktul · yaralı · av · kazazede · other translations

victim kurban

I'm sorry, henry, But one phone call from the victim isn't enough to hold him.

Üzgünüm Henry ama kurbandan gelen bir arama onu tutmak için yeterli değil.

But I'm not the only victim here.

Ama tek kurban ben değilim ki.

The most recent victim, Susan Clark, has been dead approximately two weeks.

En yeni kurban olan Susan Clark yaklaşık iki hafta önce ölmüş.

Click to see more example sentences
victim mağdur

If there's a relationship between tony and the victim

Tony ve mağdur arasında bir ilişki varsa Hayır.

Long and busy with some very interesting findings, particularly in the case of your victim.

Uzun ve bazı çok ilginç bulgular ile meşgul, özellikle de mağdur durumda içinde.

Arthur wasn't the only victim, was he?

Tek mağdur Arthur değildi, değil mi?

Click to see more example sentences
victim maktul

A victim, yes, but not our case.

Maktul, evet ama bizim olayımız değil.

Victim is Navy Lieutenant Justin Moss.

Maktul Donanma Yüzbaşısı Justin Moss.

They're gifts, but not for the victim.

Bunlar armağan ama maktul için değil.

Click to see more example sentences
victim yaralı

Today they're the victims, tomorrow, who knows.

Bugün onlar kurbanlar, yarın kim bilir.

Chief, we got a victim here with multiple stab wounds.

Amirim, çoklu bıçak yarası olan bir kurbanımız var.

Situation under control. no victims.

Durum kontrol altında! Yaralı yok.

Click to see more example sentences
victim av

Victim is Raymond Miller, a ghost hunter.

Kurbanın adı Raymond Miller. Hayalet avcısı.

I did financial forensics on our two shotgun victims.

Ben bizim iki av tüfeği kurbanlarına mali adli yaptı.

The victim was a known philanderer.

Kurban kadın avcısı olarak bilinirdi.

victim kazazede

I'm not some nameless drowning victim.

Ben isimsiz, boğulan bir kazazede değilim.

All right,everybody, we probably have About a dozen victims.

Pekala, millet, muhtemelen bir düzine kazazede var.