English-Turkish translations for visit:

ziyaret · ziyaret etmek, ziyaret edilebilir · ziyarete gitmek · ziyaretçi · gezmek · görüş · çektirmek · other translations

visit ziyaret

Well, maybe it's not a big deal to you, but she's my only sister, and we never go visit her.

Peki, belki de sizin için büyük bir anlaşma değil, ama o benim tek kardeşim, biz asla onu ziyaret gitmek.

Let's pay him a visit.

Onu bir ziyaret edelim.

Hey, how about a little visit?

Küçük bir ziyarete ne dersiniz?

Click to see more example sentences
visit ziyaret etmek, ziyaret edilebilir

Like a real big sister, and it's only an hour away, so daddy can come visit whenever he wants to.

Gerçek bir abla gibi. Ve sadece bir saat uzaklıkta, yani babacık istediği zaman gelip ziyaret edebilir.

Yeah. Lisa came down to the hospital to visit me a lot.

Lisa beni ziyaret etmek için pek çok kez hastaneye geldi.

Maybe you could visit her.

Belki onu ziyaret edebilirsin.

Click to see more example sentences
visit ziyarete gitmek

Well, maybe it's not a big deal to you, but she's my only sister, and we never go visit her.

Peki, belki de sizin için büyük bir anlaşma değil, ama o benim tek kardeşim, biz asla onu ziyaret gitmek.

Scott and I are going to visit an old friend.

Scott ve ben eski bir dostu ziyarete gideceğiz.

Go with me and visit her in the hospital, okay?

Beraber gidip onu hastanede ziyaret edelim, tamam mı?

Click to see more example sentences
visit ziyaretçi

I need a visiting girlfriend this time.

Bu sefer ziyaretçi bir kız arkadaş lazım.

I am the sommelier visiting from the South African winery.

Ben de Güney Afrika şaraphanesinden ziyaretçi şarap garsonuyum.

Visiting nurse service.

Ziyaretçi hemşire hizmeti.

Click to see more example sentences
visit gezmek

That's a nice place to visit.

Gezmek için güzel bir yer.

To visit loom-knitting museum.

Dokuma tezgahı müzesini gezmek için.

visit görüş

Visiting Day at El Pueblito.

El Pueblito'da görüş günü.

visit çektirmek

Melies filmed the King of Yugoslavia's visit to President Fallieres.

Méliès şeyi çekiyordu Yugoslavya kralının Başkan Fellieres'i ziyaretini çekiyordu.