English-Turkish translations for volunteer:

gönüllü · gönüllü olmak · vermek · gönüllü asker · gönüllülük · isteyerek yapmak · other translations

volunteer gönüllü

Ladies and gentlemen, boys and girls they want a volunteer.

Bayanlar ve baylar, oğlanlar ve kızlar bir gönüllü istiyorlar.

You volunteer every night and every weekend?

Her akşam ve hafta sonu gönüllü müsün?

Yeah, it feels good to volunteer.

Evet, gönüllü olmak iyi hissettiriyor.

Click to see more example sentences
volunteer gönüllü olmak

He's also looking for a girlfriend. Does anyone want to volunteer?

Ayrıca bir kız arkadaş arıyor, gönüllü olmak isteyen var mı?

Unless someone with music experience volunteers to help us out.

Tabii müzik deneyimi olan biri bize yardım etmeye gönüllü olmazsa.

She volunteered some information to her mother and me.

Annesi ve bana bilgi vermek için o gönüllü oldu.

Click to see more example sentences
volunteer vermek

The town decided to send a human sacrifice and I volunteered.

Kasaba bir insan kurban etmeye karar verdi ben de gönüllü oldum.

She volunteered some information to her mother and me.

Annesi ve bana bilgi vermek için o gönüllü oldu.

No, they volunteered because you inspired them.

Hayır, gönüllü oldular çünkü siz, onlara ilham verdiniz.

Click to see more example sentences
volunteer gönüllü asker

Old soldiers never volunteer.

Yaşlı askerler asla gönüllü olmaz.

They are not monsters, they are just Itha's volunteer soldiers.

Onlar canavar değil, onlar sadece Itha'nın gönüllü askerleri.

And he wants volunteers.

Ve gönüllü asker istiyor.

Click to see more example sentences
volunteer gönüllülük

Volunteering for the Ladies Christian Union,

Için Gönüllülük Bayanlar Hristiyan Birlik,

Lusher has a volunteer requirement, right?

Lusher'da gönüllülük zorunluluğu var, değil mi?

volunteer isteyerek yapmak

I'd like to run more tests and Want a volunteer?

Daha fazla test yapmak istiyorum ve Bir gönüllü ister misin?