English-Turkish translations for waitress:

garson · kadın garson · other translations

waitress garson

Clark Kent is a football player, and Lana Lang is a waitress.

Clark Kent bir futbol oyuncusu, ve Lana Lang bir garson.

Waitress, model, student, pop star, fat or skinny, it's all same.

Garson, model, öğrenci, pop yıldızı, şişman ya da zayıf hepsi aynı.

And a waitress named Flo

Ve Flo adında bir garson

Click to see more example sentences
waitress kadın garson

Waitress, woman same thing.

Garson, kadın aynı şey.

Waitress, gas station attendant, female trucker.

Garson, benzinlik çalışanı, kadın kamyoncu.