English-Turkish translations for waking:

uyanık · other translations

waking uyanık

And ever since I left, he has spent every waking moment trying to destroy me.

Ve ben sol beri, o geçirdi her an uyanık beni yok etmeye çalışıyor.

His fear of a lonely death is threatening to destroy his waking life.

Yalnız bir ölüm korkusu, onun uyanık yaşamını yok etmek için tehdit ediyor.

Well, I've just had a waking dream.

Peki, ben uyanıkken bir rüya gördüm.

Click to see more example sentences