English-Turkish translations for warrior:

savaşçı · asker, asker. · other translations

warrior savaşçı

A long, long time ago in a land far, far away, there lived a warrior warrior with empty eyes.

Çok çok uzun zaman önce, çok çok uzak bir ülkede bir savaşçı, boş gözlü bir savaşçı yaşardı.

But with the proper training, you could be a powerful warrior.

Fakat uygun bir eğitimle çok güçlü bir savaşçı olabilirsin.

For a real warrior, you know.

Gerçek bir savaşçı için, anladın mı?

Click to see more example sentences
warrior asker, asker.

A soldier is A warrior.

Bir asker savaşçı olmalı.

A great warrior and a brilliant swordsman.

Harika bir asker ve muhteşem bir kılıç ustasıydı.

Who would believe a great warrior like Katsuhige Fuwa would let a mere foot soldier kill him?

Katsuhige Fuwa gibi büyük bir savaşçının, sıradan bir asker tarafından öldürülmesine izin verebileceğine kim inanır?

Click to see more example sentences