was

But this was good, right?

Ama bu iyi oldu değil mi?

And from everything that people have said, he was just this great guy, you know?

Ve insanlar söylediler her şey gelen, o sadece bu büyük adam, biliyor musun oldu?

No, that was not for you.

Hayır, bu senin için değildi.

Yeah, yeah. It was really, really, really good.

Evet, evet o gerçekten, gerçekten çok iyiydi.

When was the last time someone told you just how beautiful you are?

En son ne zaman birisi sana, ne kadar güzel olduğunu söyledi?

This was good for him.

Bu onun için iyi oldu.

But you know what this was?

Bunun ne olduğunu biliyor musun?

But that was a long time ago, and that's not why we're here.

Ama bu uzun zaman önceydi ve bu yüzden burada değiliz.

There was something there.

Orada bir şey vardı.

I understand that if everyone was more like you, the world would be a better place.

Anlıyorum eğer sen gibi daha çok insan olsaydı dünya çok daha iyi bir yer olurdu.