English-Turkish translations for weekend:

hafta sonu., hafta sonu · haftasonu · hafta sonunu geçirmek · hafta sonu yapılan · other translations

weekend hafta sonu., hafta sonu

This will be their first weekend, or rather our weekend because our group will be there too.

Bu onların ilk hafta sonu olacak, ya da bizim ilk hafta sonumuz çünkü grubumuz da orada olacak.

It'll it'll be a great weekend.

Harika bir hafta sonu olacak.

We're getting married this weekend.

Biz bu hafta sonu evleniyoruz.

Click to see more example sentences
weekend haftasonu

This has been a very, very interesting weekend for me.

Bu benim için çok ilginç bir haftasonu oldu.

And that's why we're having another open house this weekend.

Ve bu yüzden evi bu haftasonu bir daha açıyoruz.

No but the last time she came for a weekend she stayed two weeks.

Hayır ama geçen sefer sadece haftasonu için gelmişti tam iki hafta kaldı.

Click to see more example sentences
weekend hafta sonunu geçirmek

Look, anyway, I was just thinking about how great last weekend was.

Bak her neyse, ben de geçen hafta sonunun ne kadar güzel olduğunu düşünüyordum.

This weekend could be my last time alone with them.

Bu hafta sonu onlarla geçirdiğim son yalnız zaman olabilir.

When was the last time we spent a full weekend together?

En son ne zaman bir hafta sonunu birlikte geçirdik?

Click to see more example sentences
weekend hafta sonu yapılan

Hey, uh, next weekend, we're gonna take a test for a different school.

Gelecek hafta sonu farklı bir okul için bir test yapacağız.

I've got some important things happening here this weekend.

Bu hafta sonu burada bazı önemli işler yapılıyor olacak.

What did you do last Weekend?

Geçen hafta sonu ne yaptın?

Click to see more example sentences