English-Turkish translations for weight:

kilo · ağırlıklı, ağırlık · yük · siklet · boş ağırlığı · etki · önem · ağırlık yapmak · other translations

weight kilo

More importantly, his weight loss and sleeping issues started a year ago.

Daha da önemlisi, kilo kaybı ve uyku problemleri yaklaşık bir yıl önce başlamış.

Okay, so I have a weight problem.

Tamam. Evet, biraz kilo sorunum var.

Did you lose some weight?

Biraz kilo mu verdin?

Click to see more example sentences
weight ağırlıklı, ağırlık

With all this extra weight we're going to need another bird.

Bütün bu ekstra ile biz gidiyoruz ağırlık başka bir kuş gerekir.

Is that your weight belt?

Bu senin ağırlık kemerin mi?

There's weight in names, isn't there?

İsimlerin bir ağırlığı var, değil mi?

Click to see more example sentences
weight yük

But I'm too weak to carry this weight.

Ama bu yükü taşımak için çok zayıfım.

It's only weight now.

Şimdi sadece bir yük.

It Such a weight.

O çok ağır bir yük.

Click to see more example sentences
weight siklet

Undisputed Heavy Weight Champion.

Tartışmasız Ağır Siklet Şampiyonu.

I know you were a good middle-weight.

Senin iyi bir orta siklet olduğunu öğrendim.

weight boş ağırlığı

What's the basic empty weight?

Temel boş ağırlık neymiş?

weight etki

No, but his weight with the commoners could unbalance everything.

Hayır, ama halk üzerindeki etkisi tüm dengeleri alt-üst edebilir.

weight önem

More importantly, his weight loss and sleeping issues started a year ago.

Daha da önemlisi, kilo kaybı ve uyku problemleri yaklaşık bir yıl önce başlamış.

weight ağırlık yapmak

It's too much weight to give a soft landing.

Yumuşak bir iniş yapmak için çok fazla ağırlık var.