were

Because I look at you, and I think you were a child once, with a mother and a father and a home.

Çünkü sana bir bakıyorum da, ve bir zamanlar senin de annesi ve babası ve bir evi olan bir çocuk olduğunu düşünüyorum.

I thought you were too good for her, but she's too good for you.

Onun için fazla iyi olduğunu düşünüyordum, ama o senin için fazla iyi.

That's why you were there last night and that's why you killed him.

Bu yüzden geçen gece oradaydın ve bu yüzden onu öldürdün.

Maybe I was just looking for someone to say no, and I thought you were it.

Belki ben sadece hayır demek için birilerini arıyordum ve onun sen olduğunu düşündüm.

And you were there and you were there, and there's no place like home.

Ve sen oradaydın ve sen de oradaydın, ve ev gibisi yok.

But last night she didn't even know who you were.

Evet. Ama dün gece senin kim olduğunu bile bilmiyordu.

Yes, he said you were too good for him.

Evet, onun için fazla iyi olduğunu söyledi.

John, do you remember the last time you were happy?

En son ne zaman mutlu olduğunu hatırlıyor musun John?

Because we were so happy, and because that wasn't enough.

Çünkü biz çok mutluyduk ve bu yeterli değildi.

You know how good you were last night?

Dün akşam ne kadar iyi olduğunu biliyor musun?