English-Turkish translations for whatever:

ne · her · hepsi · hiç., hiç · hangi · bütünü · herhangi · other translations

whatever ne

And then, you know, maybe a couple days later, week later, hour later, whatever it was.

Ve sonra, bilirsin bi kaç gün belki hafta, ya da saat sonra, her neyse..

Whatever happens, don't leave me here.

Ne olursa olsun, beni burada bırakma.

Whatever his reason for being here, it can't be good.

Burada olma nedeni her neyse, iyi bir neden olamaz.

Click to see more example sentences
whatever her

And then, you know, maybe a couple days later, week later, hour later, whatever it was.

Ve sonra, bilirsin bi kaç gün belki hafta, ya da saat sonra, her neyse..

Whatever this is, it isn't funny.

Bu her neyse, hiç komik değil.

Okay, whatever that was, it's gone.

Tamam, o şey her neyse artık gitti.

Click to see more example sentences
whatever hepsi

Whatever happens tomorrow, you and I, we will always be together.

Yarın her ne olursa, sen ve ben hep birlikte olacağız.

Whatever happens, you'll always have a home here.

Ne olursa olsun burada hep bir yuvan olacak.

Whatever happens in life I'll always be with you.

Hayatta ne olursa olsun ben hep senin yanında olacağım.

Click to see more example sentences
whatever hiç., hiç

Whatever you think happened last night didn't happen, because nothing happened.

Ne olduğunu düşünüyorsanız, dün gece olmadı. Çünkü hiç bir şey olmadı.

Whatever it is, I didn't do anything.

Her neyse, ben hiç bir şey yapmadım.

Whatever you are doing now isn't important, listen to me

Şu an yaptığın şey hiç önemli değil. Beni dinle.

Click to see more example sentences
whatever hangi

Whatever you want to do but meanwhile, my future looks bright.

Hangisini istersen ama bu arada benim geleceğim parlak görünüyor.

Senator edge, whatever brings you to Chicago?

Senatör Edge, seni Chicago'ya hangi rüzgâr attı?

Breakfast, lunch, dinner, between-meal snacks, whatever you say.

Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, atıştırma Hangisini istersen

Click to see more example sentences
whatever bütünü

Whatever will I do with all of this power?

Peki ben bütün bu güç ile ne yapacağım?

Jack whatever happens, when all this is over,

Jack her ne olursa olsun bütün bunlar bittiği zaman

Whatever happens, I take full responsibility.

Ne olursa olsun, bütün sorumluluğu alıyorum.

Click to see more example sentences
whatever herhangi

Whatever this is, whatever you want There must be something, anything.

Bu her neyse, ya da ne istiyorsanız İstediğiniz herhangi bir şey olmalı.

If anything happens, whatever happens

Bir şeyler olursa, herhangi bir şey

Xena wants to be a god Goddess Whatever.

Zeyna bir tanrı olmak istiyor. Herhangi bir tanrı.

Click to see more example sentences