English-Turkish translations for witch:

cadı · büyücü · büyü yapmak · cadılık · other translations

witch cadı

Are you a real doctor, medical doctor, or some kind of African witch doctor with spells and such?

Gerçek bir doktor tıp doktoru ya da bir çeşit Afrika cadı doktor büyü ve böyle?

It's okay. She's a witch.

Tamam sorun yok, o bir cadı.

But it was stolen from her by another witch.

Ama başka bir cadı tarafından ondan çalındı.

Click to see more example sentences
witch büyücü

Are you a real doctor, medical doctor, or some kind of African witch doctor with spells and such?

Gerçek bir doktor tıp doktoru ya da bir çeşit Afrika cadı doktor büyü ve böyle?

You're a black magic witch doctor.

Sen bir kara büyü cadı doktorusun

I mean, not a magical witch,

Yani, büyülü bir cadı değil

Click to see more example sentences
witch büyü yapmak

Of course witches cast spells.

Cadılar elbette ki büyü yapabilir.

Can witches cast spells?

Cadılar büyü yapabilir mi?

That witch Hurrem even got you under her spell.

O Hürrem cadısı sana bile büyü yapmış.

witch cadılık

Well, maybe that's their witching house.

Eh, belki de bu onların cadılık saatidir.

The witching hour is controlled by witches.

Cadılık zamanı, cadılar tarafından kontrol edilir.