wondering

It's wonderful to see you, but i don't think that's a good idea.

Seni görmek harika ama bence bu iyi bir fikir değil.

I mean, your mother is a wonderful mother, but she is a terrible human being.

Demek istediğim, annen harika bir anne ama çok kötü bir insan evladı.

There's a long road before us and there's still much to do, but we've made a wonderful start.

Önümüzde uzun bir yol var ve hala yapacak çok işimiz var, ama harika bir başlangıç yaptık.

Dear Lord, we thank you for this wonderful time and this beautiful day.

Tanrım, sana bu harika zaman ve güzel gün için teşekkür ederiz.

It's been wonderful, and God knows I love you, but enough is enough!

Çok harikaydı, ve Tanrı biliyor ki seni seviyorum, fakat bu kadarı yeter!

I don't know what happened last night between us but I'm wondering what happens today.

Geçen gece aramızda ne oldu bilmiyorum ama bugün ne olacağını merak ediyorum.

And I would like to thank you again for this wonderful evening.

Ve bu harika akşam için size tekrar teşekkür etmek istiyorum.

Just close your eyes and hold my hand, I'll show you something wonderful

Sadece gözlerini kapat ve elimi tut, sana harika bir şey göstereceğim.

That's that is good to know, but I, uh, I was wondering if you've ever seen this woman before.

Bu bunu bilmem iyi oldu ama merak ediyordum da bu kadını daha önce gördünüz mü?

It's been wonderful, and God knows I love you, but enough is enough!

Çok harikaydı. Tanrı da biliyor ki seni seviyorum. Fakat bu kadarı yeter!