words

I don't know what's going on now, but whatever happens, don't say a word.

Şu anda neler oluyor bilmiyorum ama ne olursa olsun, tek kelime etme.

Before you say another word, Mike, there's something that I gotta say.

Bir kelime daha etmeden önce, Mike, sana söylemem gereken bir şey var.

It's not the word for people like you and I.

Senin ve benim gibi insanlar için böyle bir kelime yok.

It may be a bad word to you but he's my son. She's my daughter.

Bu sözler senin için kötü olabilir ama o benim oğlum o da kızım.

It's not even a real word.

Bu gerçek bir kelime bile değil.

No, there is a real magic word and only Martin knows what it is.

Hayır, gerçek bir sihirli kelime var ve Martin onun ne olduğunu biliyor.

OK, you know there's a better word for that, right?

Bunun için daha iyi bir sözcük var, değil mi?

Before you say anything, before you say a word, just hear me out.

Bir şey söylemeden önce bir şey demeden önce, beni bir dinle.

That's a big word for you.

Bu, senin için büyük bir kelime.

Just give me some time.. .and you have my word..

Sadece bana biraz zaman ver. Sana söz veriyorum.