work for drinks

On the work-for-drinks basis, yes.

İçmek için çalışma temelinde evet.