English-Turkish translations for worldwide:

dünya çapında · other translations

worldwide dünya çapında

The mysterious Frankenstein became a worldwide phenomenon after winning his first four Death Races.

Gizemli Frankenstein ilk dört Ölüm Yarışı'nı kazandıktan sonra dünya çapında bir fenomen oldu.

These cannot be coincidences, unrelated criminals are cooperating with one another worldwide.

Bunlar tesadüf olamaz, diğer bir alakasız suçlularla dünya çapında işbirliği.

I mean, revolution in one country or revolution worldwide.

Demek istediğim devrim ya bir ülkede ya da dünya çapında.

Click to see more example sentences