English-Turkish translations for wrapping:

ambalaj · paketleme · sarma · sargı · paket kâğıdı · other translations

wrapping ambalaj

He he he did a lovely wrapping job, don't you think?

O o çok güzel bir ambalaj yapmış, öyle değil mi?

What nice wrapping paper.

Ne güzel ambalaj kağıdı.

Got any gold wrapping paper?

Sarı ambalaj kağıdı var mı?

Click to see more example sentences
wrapping paketleme

Bryony Shelfley, Wrapping Division.

Bryony Shelfley Paketleme Bölümü.

I am actually trained in wrapping.

Aslında ben paketleme eğitim aldım.

It-It's a thank you note for the gift-wrapping station.

Hediye paketleme standı için teşekkür kartı göndermiş.

Click to see more example sentences
wrapping sarma

No, it's more like a wrap.

Hayır, daha çok sarma gibi.

I'm a wrapping elf.

Ben sarma bir elfim.

One cashew shrimp. Um, maybe some lettuce wraps.

Bir mahuncevizli karides ve biraz da sarma.

wrapping sargı

Look, I'm gonna need some napkins, clean water and plastic wrap.

Bak, bana biraz peçete, temiz su ve sargı bezi lazım.

Do you have plastic wrap?

Plastik sargı var mı?

That's a wrap for Denmark.

Bu sargı Danimarka için.

wrapping paket kâğıdı

The same wrapping paper, the same handwriting, it's strange.

Aynı paket kağıdı, ve aynı el yazısı, bu garip.

It's really nice wrapping paper.

Gerçekten hoş bir paket kağıdı.

Wrapping paper. Popcorn and string. Got it.

Paket kağıdı patlamış mısır ve ip.