English-Turkish translations for written:

yazı · yazılı · yazar · other translations

written yazı

And then I found a letter from him that he had written a few months before I was born.

Daha sonra babamdan bir mektup buldum. Bu mektup ben doğmadan bir kaç ay önce yazılmıştı.

Have you ever written a play before?

Daha önce hiç oyun yazdın mı?

I've written four million words against marriage!

Evlilik karşıtı dört milyon kelime yazdım!

Click to see more example sentences
written yazılı

Our only problem is that we haven't written about it yet!

Bizim tek sorunumuz, bu konuda henüz yazılı bir şeyimiz yok!

I want a written apology for this.

Bunun için yazılı bir özür istiyorum.

We don't need a written contract.

Yazılı bir anlaşmaya ihtiyacımız yok.

Click to see more example sentences
written yazar

Well, he thinks he's written a masterpiece.

O, bir yazarın başyapıtı olduğunu düşünüyor.

It's in three different languages written by three different authors.

Üç farklı yazar tarafından yazılmış, ve üç farklı dilde.

Dr. Dwayne Sotter, an academic who's written extensively about immigration policy;

Dr. Dwayne Sotter, bir akademik göç politikası hakkında kapsamlı yazılar yazar.

Click to see more example sentences