wrote

A month ago, she wrote to me to come right away because a most amazing thing had happened.

Bir ay önce, bana hemen gel diye yazdı; çünkü çok şaşırtıcı bir şey olmuştu.

She died three years ago. And last month he wrote, asking to see me again.

Kadın üç yıl önce öldü ve geçen ay, beni tekrar görmek istediğini yazdı.

I wrote a letter or she wrote it and I signed it, I can't even remember which.

Bir mektup yazdım Ya da o yazdı ve ben imzaladım Hangisi olduğunu bile hatırlayamıyorum.

Maybe she wrote it three days ago or maybe three months ago?

Tamam Belki üç gün önce yazdı belki de üç ay önce.

Yesterday I wrote you such a long letter "that said everything perfectly "and believe it " Listen.

Dün sana çok uzun bir mektup yazmıştım" "diyordum ki, her şey mükemmel" "ve inan ki

He said he wrote a song for you or something like that.

Senin için bir şarkı yazmış ne, onun gibi bir şey söyledi.

Because she already wrote a letter for someone else.

Çünkü başka biri için bir mektup yazmış.

Here's a little love song I wrote a long long long time ago.

Çok çok çok uzun zaman önce yazdığım bir aşk şarkısı.

Today is a very special day for me so I'm nervous, and I wrote down my speech.

Bugün benim için çok özel bir gün o yüzden çok heyecanlıyım bunun için de konuşmamı yazdım.

I just wrote this song. I thought it was a good song for her.

Yalnızca bu şarkıyı yazdım ve onun için güzel bir şarkı olacağını düşündüm.