x axis

This room moves to zero, one, and negative one on the x-axis.

Bu oda X ekseni üstünde sıfır bir ve eksi bir hareketi yapacak.

If there can be an X-axis and a Y-axis, why not a Z-axis?

Eğer X ekseni ve Y ekseni varsa niye Z ekseni olmasın?