English-Turkish translations for year:

yıl, yıllık · sene, senelik · yaş, yaşındaki · yılbaşı · other translations

We also found translations for word year in Turkish.

year yıl, yıllık

But you know what? This is gonna be a great new year because you're coming home really soon.

Ama bu yıl var ya harika bi yıl olacak... .çünkü çok yakında eve geliyorsun

This happened a year ago?

Bu bir yıl önce oldu.

Well, sir, two years ago

Evet efendim. İki yıl önce

Click to see more example sentences
year sene, senelik

I wanted to thank you for everything that you've done for me this year.

Bu sene benim için yaptığınız her şey için teşekkür etmek istedim.

But you shot a sick man aboard a school bus last year, and a little boy was

Ama geçen sene bir okul otobüsünde hasta bir adamı vurdun ve küçük bir çocuk

Few years later, this.

Birkaç sene sonra da bu.

Click to see more example sentences
year yaş, yaşındaki

I saw a little girl the other day, about three, maybe four years old.

Geçen gün bir kız çocuğu gördüm, yaklaşık üç, belki dört yaşında.

Son, he's six years old.

Oğlum o daha altı yaşında.

Ten years old?

On yaşında mı?

Click to see more example sentences
year yılbaşı

Did Christmas come early this year?

Bu yıl, yılbaşı erken mi geldi?

Why does Christmas have to be every year?

Yılbaşı niye her yıl olmak zorunda ki?

This year's Christmas card.

Bu yılın yılbaşı kartı.

Click to see more example sentences