English-Turkish translations for yep:

evet · olur · other translations

yep evet

Yep, and I'm gonna write you a check. Yes, yes, a huge check.

Evet! ve Size bir çek yazacağım. evet evet Büyük bir çek.

Yep, that's the Tom I know.

Evet, bu benim tanıdığım Tom.

Yep. Don't say anything.

Evet, sakın bir şey söyleme.

Click to see more example sentences
yep olur

Yep. yeah. it's not right, haley. don't talk to me about what's right.

Evet. Evet ama bu doğru değil Haley. Bana neyin doğru olduğunu söyleme.

Yep. But at least I'll be alive.

Evet, ama en azından hayatta olurum.

Yep. Good for you I guess.

Senin için iyi olur, sanırım.

Click to see more example sentences