English-Turkish translations for yes:

evet · olur · tamam · bile · hatta · other translations

yes evet

Well, yes, no, yes It's not good for me. It's not good for you.

Şey evet Hayır Evet Benim için de iyi değil, senin için de iyi değil.

Yes. Please, come on.

Evet lütfen hadi gel.

Yes, I'm a good, good man.

Evet, iyi, çok iyi bir adamım.

Click to see more example sentences
yes olur

Yes, and I think it's gonna be good for me!

Evet ve bence bu benim için iyi olacak.

Yes, you're maybe you are right.

Evet, sen Belki haklı olabilirsin.

Yes, but I am sure she's a good person.

Doğru, ama iyi bir insan olduğuna eminim.

Click to see more example sentences
yes tamam

Okay, yes, she's got a man.

Tamam, evet, bir adam var.

Yes, that okay?

Evet. Tamam mı?

Okay, be good. Yes.

Tamam, iyi çocuk ol.

Click to see more example sentences
yes bile

Well, your dad can't make it because he has a real job, but I already said yes.

Baban gidemez çünkü onun gerçek bir işi var ama ben çoktan evet dedim bile.

Yes! You know what it is, don't you, boy?

Sen onun ne olduğunu biliyorsun, değil mi evlat?

Yes! You know how hard this is for me.

Bunun benim için ne zor olduğunu biliyorsun.

Click to see more example sentences
yes hatta

Yes, even today or maybe the next hour, the next minute.

Evet, bugün bile hatta bir saat sonra, ya da bir dakika sonra.

Yes, please hold on.

Evet, lütfen hatta kalın.

Indeed, yes, Perhaps even more so.

Evet öyle, hatta belki daha da gerçek.

Click to see more example sentences