German-Turkish translations for Überbleibsel:

kalan · artık · other translations

Überbleibsel kalan

Überbleibsel der Plündererarmee behindern weiterhin die Operation.

Scav ordusundan kalanlar operasyonu bozmaya devam ediyor.

Ken ist ein Überbleibsel aus einem anderen Zeitalter, einem anderen Land.

Ken bir kalıntı; başka bir çağ ve başka bir ülkeden kalan biri.

Du betreust die Überbleibsel.

Arta kalanlara sen liderlik et.

Überbleibsel artık

Besser Likör als Halloween Überbleibsel.

Cadılar Bayramı artığı olacağına likör olsun.