German-Turkish translations for Überfluss:

bolluk · other translations

Überfluss bolluk

Sie versprachen Frieden und Überfluss.

Barış ve bolluk vaat etmişlerdi.