German-Turkish translations for Überrest:

kalıntı · other translations

Überrest kalıntı

Anscheinend Überreste von einem Friedhof.

Görünüşe göre, bir mezarlıktan kalıntılar.

Inhalt der Kiste: Mumifizierte Überreste.

Kutunun içinde ise mumya kalıntıları var.

Dann sind die gefundenen Überreste wohl von Rocha.

O halde, bulduğumuz kalıntılar Üsteğmen Rocha'ya ait olmalı.

Click to see more example sentences