Überresten

Unter den normalen Strahlungsniveaus, aber definitiv da und ohne Zweifel Überreste vom Kometen.

Normal radyasyon düzeyinin altında ancak kesinlikle var ve şüphesiz kuyruklu yıldızdan kalma.

Anscheinend Überreste von einem Friedhof.

Görünüşe göre, bir mezarlıktan kalıntılar.

Ra's al Ghul möchte Oliver Queens Überreste.

Ra's al Ghul Oliver Queen'in cesedini istiyor.

Inhalt der Kiste: Mumifizierte Überreste.

Kutunun içinde ise mumya kalıntıları var.

Wann und wo wurden die Überreste gefunden?

Ceset ne zaman ve nerede bulundu?

Das erklärt die verstreuten Überreste.

Evet. Bu parçaların dağılma alanını açıklıyor.

Dann sind die gefundenen Überreste wohl von Rocha.

O halde, bulduğumuz kalıntılar Üsteğmen Rocha'ya ait olmalı.

Die menschlichen Überreste wurden vor einer Woche auf der Müllkippe gefunden.

Bir cesedin parçaları, bir hafta önce çöp sahasında bulundu.

Handsome Bobbys Überresten führte.

Yakışıklı Bobby'nin kalıntılarına götürdü.

Wow. Das sind wirklich die Überreste eines Kindes, ja? Ja.

Vay canına, bunlar gerçekten küçük bir çocuğun kalıntıları mı?