German-Turkish translations for Übertragung:

yayın · aktarım · aktarma · other translations

Übertragung yayın

So ein Turm für eine Live-Übertragung.

Canlı yayın için bir çeşit kule.

Die Übertragung Leland Frost.

Radyo yayını, Lelan Frost.

Das sollte eine Live-Übertragung sein.

Bunun canlı yayın olması gerekiyordu.

Click to see more example sentences
Übertragung aktarım

Wir nennen das "Übertragung".

Biz buna aktarım diyoruz.

Es ist eine Übertragung, ein Puls, eine Sendung.

O bir aktarım, bir titreşim, bir yayın.

Übertragung aktarma

Die Übertragung war zeitverschoben.

Aktarma zamansal bir uzaklığa sahipti.