German-Turkish translations for ähneln:

andırmak · other translations

ähneln andırmak

Die Molekularstruktur eines Infektionserregers ähnelt Rückenmarkszellen.

Enfeksiyonun etken moleküler yapısı omuriliğin yapısını andırır.