German-Turkish translations for ändern:

değişmek, değiştirmek · other translations

ändern değişmek, değiştirmek

Grundgütiger. Manche Dinge ändern sich nie.

Tanrım, bazı şeyler hiç değişmiyor.

Würde eine Leiche mehr etwas ändern?

Bir ceset daha bir şey değiştirecek mi?

Denn ein kurzer Akt der Vergebung kann alles ändern.

Çünkü tek bir bağışlama hareketi her şeyi değiştirebilir.

Click to see more example sentences