German-Turkish translations for öffnen:

açmak · açık · other translations

öffnen açmak

Ich möchte eine neue Datei öffnen.

Yeni bir dosya açmak istiyorum.

Öffne deine Augen, Weib.

, Kadın gözlerini .

Können Sie einen Kanal öffnen?

Bir kanal açabilir misin?

Click to see more example sentences
öffnen açık

Rezeptoren geöffnet. Kontrollrelais aktiviert.

Alıcılar açık, kontrol rölesi aktifleştirildi.

Wir haben nämlich das letzte Wochenende geöffnet.

Zira bu, açık olduğumuz son hafta sonu.

JFK und La Guardia noch geöffnet, da der Angriff nicht aus der Luft kommt.

JFK ve La Guardia hâlâ açık, o zaman saldırı havadan gelmiyor.

Click to see more example sentences