öffnet

Ich möchte eine neue Datei öffnen.

Yeni bir dosya açmak istiyorum.

Wann soll sich dein fahrbot Wurmloch wieder öffnen?

Senin şu uçuk solucan deliğin tekrar ne zaman açılacak?

Außerirdische Schiffe haben Kanonenluken geöffnet.

Efendim. Yabancı gemiler silah kapaklarını açtılar.

Ich habe eine Jefferies-Röhrenluke geöffnet.

Bir Jeffri tüp ağzını açmayı başardım.

Würden Sie bitte öffnen?

Lütfen kapıyı açar mısınız?

Einen neuen Socket öffnen.

Yeni bir soket kuruyorum.

Wir haben immer geöffnet.

Biz her zaman açığız.

Dann öffne dein Herz.

O zaman kalbini aç.

Wir öffnen jetzt beide unsere Operationsbefehle.

Şimdi ikimiz harekat emirlerini açacağız.

Alle Kanäle öffnen.

Tüm kanalları açın.