German-Turkish translations for übel:

kötücül, kötü · fena · kötülük · hastalık · keyifsiz · other translations

übel kötücül, kötü

Klingt echt übel, aber ich verstehe keine Arschloch-Sprache.

Bu kulağa epey kötü geliyor ama götlerin dilinden anlamıyorum.

Dr. Lightman, Sie haben eine üble Gehirnerschütterung.

Dr. Lightman, çok kötü bir beyin travması geçirdin.

Das ist eine üble Gegend.

Bu kötü bir mahalle.

Click to see more example sentences
übel fena

Sie wurde übel verprügelt.

Çok fena dayak yemiş.

Nicht übel für einen Tag!

Bir gün için fena değil.

Dieser Ort ist nicht so übel.

Burası o kadar fena bir yer değil.

Click to see more example sentences
übel kötülük

Ein notwendiges Übel.

Gerekli bir kötülük.

Und der Herr sagte: "Geld ist die Wurzel des Übels.

Ve Tanrı dedi ki, "Para tüm kötülüklerin anasıdır.

Das ist ein notwendiges Übel.

Bu gerekli olan bir kötülük.

übel hastalık

Es gibt ein Übel, Mr. Epps.

Bu bir hastalık Bay Epps.

übel keyifsiz

Ist sie krank oder nur übel gelaunt?

Hasta yoksa keyfi mi yok?