German-Turkish translations for übernehmen:

almak · üstlenmek · other translations

übernehmen almak

Ich übernehme eine Schicht.

Bir vardiyayı ben alırım.

An alle Kolonialeinheiten: Übernehme Flottenkommando.

Bütün koloni birimlerine, Filonun komutasını alıyorum.

Nein, ich übernehme die Verantwortung.

Hayır, ben sadece sorumluluk alıyorum.

Click to see more example sentences
übernehmen üstlenmek

Er übernimmt die meisten meiner Verwaltungsaufgaben.

Benim sorumluluğumdaki birçok görevi üstlenecek.