German-Turkish translations for überprüfen:

kontrol · kontrol etmek · araştırmak · other translations

überprüfen kontrol

Ich habe gerade Martinez' Facebook-Steie überprüft.

Az önce Martinez'in Facebook sayfasını kontrol ettim.

Ich habe einiges überprüft.

Bazı şeyleri kontrol ettim.

Soll ich überprüfen?

Kontrol edeyim mi?

Click to see more example sentences
überprüfen kontrol etmek

Ich muss noch einen weiteren Raum überprüfen.

Kontrol etmem gereken başka bir oda var da.

Ich muss sie überprüfen.

Bunu kontrol etmem lazım.

Überprüfe ihre Fingernägel.

Tırnaklarını kontrol et.

Click to see more example sentences
überprüfen araştırmak

Überprüfen Sie ein Nummernschild für mich.

Benim için plakasını araştır bir.

Habe alle Nebenwege überprüft.

Tüm ara yollara bakıldı.

Eric überprüft ihre biometrischen Daten.

Eric boy ölçülerini araştırıyor.

Click to see more example sentences